Ubezpieczenie turystyczne — czy jest obowiązkowe?

Turysta powinien zadbać o bezpieczeństwo podróży poprzez wykupienie polisy. Jednak czy ubezpieczenie turystyczne jest zawsze obowiązkowe, czy można z niego zrezygnować?

Standardowy zakres ochrony zapewnianej przez ubezpieczenie turystyczne obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, koszty leczenia, usługę assistance, pomoc i ochronę prawną. Turysta decyduje o wykupieniu dodatkowego ubezpieczenia bagażu, OC, anulowania biletu, rezygnacji z imprezy bądź przerwania uczestnictwa w turystycznej imprezie.

Odpowiedzialność organizatorów turystyki

Organizowanie turystycznych imprez ma ścisły związek z działalnością ubezpieczeniową. Zorganizowany wyjazd turystyczny może stwarzać różne, potencjalnie niebezpieczne sytuacje dla uczestników. Są to niebezpieczeństwa związane między innymi z odwiedzaniem trudno dostępnych miejsc i uprawianiem ekstremalnych sportów. Biura podróży podejmują współpracę z towarzystwami ubezpieczeniowymi, w ramach której proponują swoim klientom ofertę partnera. Z reguły oferują pakiety ubezpieczeniowe, które mają formę umowy łączącej więcej niż jedno ubezpieczenie – jest on korzystny jeśli chodzi o koszty. Najczęściej łączy ubezpieczenia obowiązkowe i dodatkowe.

Które ubezpieczenia są obowiązkowe?

Turysta ma obowiązek posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wykupienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe dla każdego podróżnika, który posiada pojazd mechaniczny i korzysta z niego w czasie podróży. Celem nałożenia obowiązku posiadania wymienionych polis jest ochrona osób trzecich (ubezpieczenie komunikacyjne OC) oraz zapewnienie turyście pewnego bezpieczeństwa w razie wypadku. Katalog ubezpieczeń nieobowiązkowych jest znacznie bardziej rozbudowany.

Ubezpieczenia dobrowolne

Dobrowolne ubezpieczenia charakteryzują się tym, że turysta swobodnie decyduje o ich wykupieniu. Towarzystwa ubezpieczeniowe proponują różne dodatkowe usługi poszerzające standardowy zakres ochrony. Na przykład dobrowolne ubezpieczenie turystyczne oferowane przez Signal Iduna dotyczy ochrony rzeczy osobistych i bagażu podróżnego. Katalog dobrowolnych ubezpieczeń dynamicznie się zmienia i jest stale rozbudowywany. Obecnie obejmuje między innymi: ubezpieczenie pomocy prawnej, assistance i ubezpieczenie kosztów odstąpienia od umowy. W tym miejscu warto wspomnieć, że poszerzenie ochrony podczas wyjazdu turystycznego o usługi dodatkowe oferowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe jest zalecane m.in. przez Polską Izbę Ubezpieczeń.

 215

Należy zwrócić uwagę na to, że obowiązek posiadania polisy spoczywa na każdym turyście w zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz na osobach podróżujących samodzielnie pojazdem mechanicznym w zakresie ubezpieczenia OC. Wykupienie innych usług zwiększających bezpieczeństwo podczas podróży jest zbędne z prawnego punktu widzenia, ale zalecane z uwagi na ochronę zdrowia i mienia.

19 myśli do „Ubezpieczenie turystyczne — czy jest obowiązkowe?”

Pozostaw odpowiedź Adolf Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *