Latest

Kultura i usługi turystyczne

Kultura i przemysł turystyczny są ze sobą precyzyjnie powiązane. Turystyka pośredniczy w odbiorze określonych treści kulturowych i jest jednocześnie ich popularyzatorem, jednakże kultura inspiruje i motywuje rozwój turystyki.
Read More